Drama

//www.artisanat.com.tr/wp-content/uploads/2019/03/drama4.jpgOyun insanı içine alır, onu özgürleştirir, gündelik yaşamın dışına çıkararak yaşamsal deneyimlerini içine dahil etmesini sağlar. Böylelikle yaşamın hem içinde hem dışındadır. Oyunun özellikle son yıllarda bilgi ve tecrübelerin öğrenilmesinde doğal ve etkili bir süreç olarak değerlendirilmesi dramanın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

//www.artisanat.com.tr/wp-content/uploads/2019/03/drama3.jpg

 

Drama tiyatro öğelerinin yanı sıra oyunun gücünü, işlevselliğini ve özgürleştirici yanını kullanır ve şekillendirerek dramatik sürece dahil eder.

Böylelikle

çocuk/genç/yetişkin dramatik deneyimin(rol alma) içinde var olarak hem yaparak-yaşayarak öğrenir hem de bir sanat formu aracılığıyla kendini ifade ederek estetik bir haz alır.

problem çözme becerisi kazanma  gibi daha birçok becerinin de kazanılmasına yardımcı olan Drama, her insanın hayatında olması gereken bir süreçtir.işbirliği yapabilme, sosyal duyarlık yaratma,Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirme, kendini tanıma ve iletişim becerisini geliştirme, eleştirel düşünebilme,

//www.artisanat.com.tr/wp-content/uploads/2019/03/drama.fw_.png

Oyun oynamaya, oyunun özgürleştirici etkisini keşfetmeye hazırsanız Drama dersleri için Artı Sanat’ta buluşalım.

//www.artisanat.com.tr/wp-content/uploads/2019/03/drama2.jpg